ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ +5 ਸ਼ਬਦ

ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ. ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਈ ਆਓ.

  • ਵਿਆਹ Nuntă

  • ਸ਼ਾਂਤੀ Liniște

  • ਵਪਾਰ Comerț

  • ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ Iartă-mă

  • ਤਾਰਾ Stea