ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੋਲੈਂਡੀ ਵਿਚ +5 ਸ਼ਬਦ

ਪੋਲੈਂਡੀ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ. ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ, ਪਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਈ ਆਓ.

  • ਸੋਫਾ Kanapa

  • ਜਾਸੂਸ Szpieg

  • ਭਾਰੀ Ciężki

  • ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ Wulkan

  • ਖੁਸ਼ੀ Radość