ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਰਵੇਈ ਸ਼ਬਦ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇਈ ਸ਼ਬਦ. ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੇਤਰਤੀਬੇ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰਵੇਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਈ ਆਓ.

  • ਬਾਰਸ਼ Regn

  • ਸਾਈਕਲ Sykkel

  • ਮਨੋਰੰਜਨ Underholdning

  • ਸਿਖਾਓ Lære

  • ਚਿਕ Elegante