ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਾਠੀ ਸ਼ਬਦ

ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਾਠੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਈ ਆਓ.

 • ਕਾਲਾ काळा

  kala

 • ਸਲੇਟੀ करडा

  karada

 • ਤਸਵੀਰ चित्र

  chitra

 • ਬੇਘਰ अनिकेत

  aniket

 • ਹਵਾਈ-ਜਹਾਜ਼ विमान

  viman