ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਤਵੀਅਨ ਵਿਚ +5 ਸ਼ਬਦ

ਲਾਤਵੀਆਈ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ. ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਤਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਰ ਲਾਤਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਈ ਆਓ.

  • ਖੇਡ Sporta

  • ਟੋਪੀ Cepure

  • ਚਾਹ Tēja

  • ਠੰਢਾ Auksts

  • ਰੋਸ਼ਨੀ Gaišs