ਹਰ ਰੋਜ਼ +5 ਲਿਥੁਆਨੀਆਈ ਸ਼ਬਦ

ਲਿਥੁਆਨੀਆਈ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ. ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਥੁਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਥੁਆਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਈ ਆਓ.

  • ਫੈਸ਼ਨ Mada

  • ਸੁਪਨਾ Svajonė

  • ਹਵਾ Oras

  • ਸਿਰ Galva

  • ਖਿੜਕੀ Langas