ਹਰ ਰੋਜ਼ +5 ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਬਦ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ. ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਈ ਆਓ.

  • ਧੁੰਦ Kabut

  • ਪੰਛੀ Burung

  • ਸੈਂਡਵਿਚ Sandwich

  • ਮੱਛੀ Ikan

  • ਸਿੱਕਾ Koin