ਹਰ ਦਿਨ +5 ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਬਦ

ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ. ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੇਤਰਤੀਬੇ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਈ ਆਓ.

  • ਗਾਉਣਾ Pjevati

  • ਡਰੈਗਨ Zmaj

  • ਪਹਾੜ Planine

  • ਲਾਗਤ Koštati

  • ਯਾਤਰਾ Izlet