ਹਰ ਰੋਜ਼ +5 ਗੁਜਰਾਤੀ ਸ਼ਬਦ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸ਼ਬਦ. ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿਚ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿੱਖਣਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਈ ਆਓ.

 • ਸੇਵਾ સેવા

  seva

 • ਹੋਟਲ હોટલ

  hotel

 • ਕੰਮ કામ

  calm

 • ਲਾਲ લાલ

  lal

 • ਸਿਖਾਓ ભણાવવું

  bhanavavun