ਹਰ ਰੋਜ਼ +5 ਇਸਤੋਨੀਆਈ ਸ਼ਬਦ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਐਸਟੋਨੀਆਈ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ. ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਐਸਟੋਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ, ਪਰ ਐਸਟੋਨੀਆਈ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਈ ਆਓ.

ਤੈਰਨਾ Ujuma
ਰੰਗ Värv
ਯਾਦਾਂ Mälestusi
ਇੰਜਣ Mootor
ਹਾਸਾ Naer