+5 ord på engelsk hver dag

Ord på engelsk med oversettelse og uttale hver dag. Påfyll av ordforråd og læring av engelsk ved å huske tilfeldige, men interessante og hverdagslige ord og uttrykk på engelsk. Prøv å huske dem alle! Og i morgen kommer du for nye.

Synge Sing
sɪŋ
Pris Price
praɪs
Pepper Pepper
ˈpɛpər
Et mirakel A miracle
ə ˈmɪrəkəl
Egg Egg
ɛg