+5 ord på engelsk hver dag

Ord på engelsk med oversettelse og uttale hver dag. Påfyll av ordforråd og læring av engelsk ved å huske tilfeldige, men interessante og hverdagslige ord og uttrykk på engelsk. Prøv å huske dem alle! Og i morgen kommer du for nye.

 • Halv Half

  hæf

 • Konge King

  kɪŋ

 • Vitenskap Science

  ˈsaɪəns

 • Vent Wait

  weɪt

 • Dyr Animal

  ˈænəməl