+5 woorden in het Engels elke dag

Woorden in het Engels met vertaling en uitspraak elke dag. Aanvulling van de woordenschat en het leren van Engels door willekeurige, maar interessante en alledaagse woorden en zinnen in het Engels uit het hoofd te leren. Probeer ze allemaal te onthouden! En morgen komen er nieuwe.

Toilet Toilet
ˈtɔɪlət
Plant Plant
plænt
Zee Sea
si
Snor Moustache
ˈmʌˌstæʃ
Kleding Clothing
ˈkloʊðɪŋ