+5 woorden in het Engels elke dag

Woorden in het Engels met vertaling en uitspraak elke dag. Aanvulling van de woordenschat en het leren van Engels door willekeurige, maar interessante en alledaagse woorden en zinnen in het Engels uit het hoofd te leren. Probeer ze allemaal te onthouden! En morgen komen er nieuwe.

 • Knoop Button

  ˈbʌtən

 • Prijs Price

  praɪs

 • Altijd Always

  ˈɔlˌweɪz

 • Idee Idea

  aɪˈdiə

 • Trein Train

  treɪn