+5 woorden in het Engels elke dag

Woorden in het Engels met vertaling en uitspraak elke dag. Aanvulling van de woordenschat en het leren van Engels door willekeurige, maar interessante en alledaagse woorden en zinnen in het Engels uit het hoofd te leren. Probeer ze allemaal te onthouden! En morgen komen er nieuwe.

 • Mijn My

  maɪ

 • Lantaarn Lantern

  ˈlæntərn

 • Koud Cold

  koʊld

 • Burger Citizen

  ˈsɪtəzən

 • Eerste First

  fɜrst