+5 फिलिपिन्स शब्दहरू हरेक दिन

अनुवाद दिनको साथ फिलिपिनो शब्दहरू। तपाईंको शब्दावली विस्तार गर्दै र फिलिपिनो भाषा सिक्दै अनियमित सम्झेर, तर चाखलाग्दो र दैनिक शब्दहरू र फिलिपिन्स भाषामा वाक्यांशहरू। ती सबै सम्झन प्रयास गर्नुहोस्! र भोली नयाँ को लागी आउछ।

  • फोटोग्राफी Photography

  • राजा Hari

  • बटन Button

  • बेन्च Ben10 init sabog

  • नदी Ilog