+5 स्वीडिश शब्दहरू हरेक दिन

अनुवाद र उच्चारण संग प्रत्येक दिन स्विडिश शब्दहरू। तपाईको शब्दावली विस्तार गर्नुहोस् र याद ताजा गरी याद गर्नुहोस्, तर रोचक र दैनिक शब्दहरू र वाक्यांशहरू स्विडिसमा। ती सबै सम्झन प्रयास गर्नुहोस्! र भोली नयाँ को लागी आउछ।

  • कार्य Uppgift

  • तातो Het

  • पुरानो Gammal

  • हवाईजहाज Flygplan

  • स्मृतिहरू Minnen