हरेक दिन +5 इटालियन शब्दहरू

अनुवाद र उच्चारणको साथ हरेक दिन इटालेली शब्दहरू। शब्दावलीको पुनःपूर्ति र यादृच्छिक, तर चाखलाग्दो र दैनिक शब्दहरू र वाक्यांशहरू इटालेलीमा याद गरेर इटालियन भाषा सिक्दै। ती सबै सम्झन प्रयास गर्नुहोस्! र भोली नयाँ को लागी आउछ।

चक्र Ruota
हल्ला गर्नुहोस् Rumore
बीचमा Tra
बिरालो बिरालो Gatto
नापकिन्सCity name (optional, probably does Tovaglioli