हरेक दिन अ in्ग्रेजीमा +5 शब्दहरू

अंग्रेजीमा शब्दहरू हरेक दिन अनुवाद र उच्चारणसँग। शब्दावलीको पुनःपूर्ति र अनियमित कण्ठ गरेर अंग्रेजी सिक्दै, तर रोचक र दैनिक शब्दहरू र अंग्रेजीमा वाक्यांशहरू। ती सबै सम्झन प्रयास गर्नुहोस्! र भोली नयाँ को लागी आउछ।

समुद्रjamamि Sea
si
कोठा Room
rum
खैरो Grey
greɪ
घरबार विहिन Homeless
ˈhoʊmləs
स्मृतिहरू Memories
ˈmɛməriz