+5 perkataan Cina setiap hari

Perkataan Cina dengan terjemahan dan pengucapan setiap hari. Pengisian kosa kata dan pembelajaran bahasa Cina dengan menghafal perkataan dan frasa yang rawak, tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Cina. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

Cemetery 墓地
mù dì
Tidak pernah 从不
cóng bù
Kertas
zhǐ
Dinding
qiáng
Doktor 医生
yī shēng