+5 perkataan Vietnam setiap hari

Perkataan Vietnam dengan terjemahan dan pengucapan setiap hari. Memperluas perbendaharaan kata dan mempelajari bahasa Vietnam dengan menghafal perkataan dan frasa rawak, tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Vietnam. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

  • Petang Buổi tối

  • Langit Trời

  • Penghasilan semula Thù

  • Isyarat Tín hiệu

  • Loji Thực vật