+5 perkataan Portugis setiap hari

Perkataan Portugis dengan terjemahan dan pengucapan setiap hari. Luaskan perbendaharaan kata anda dan pelajari bahasa Portugis dengan menghafal perkataan dan frasa rawak tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Portugis. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

  • Menarik Desenhar

  • Manis Doce

  • Peta Mapa

  • Kotak Caixa

  • Bahagian Parte