+5 perkataan dalam bahasa Poland setiap hari

Perkataan dalam bahasa Poland dengan terjemahan dan pengucapan setiap hari. Pengisian kosa kata dan pembelajaran bahasa Poland dengan menghafal perkataan dan frasa rawak, tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Poland. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

  • Bank Bank

  • Lazat Pyszny

  • Lampu isyarat Sygnalizacja świetlna

  • Butang Guzik

  • Kopi Kawa