+5 perkataan Norway setiap hari

Perkataan Norway dengan terjemahan dan pengucapan setiap hari. Luaskan perbendaharaan kata anda dan pelajari bahasa Norway dengan menghafal perkataan dan frasa rawak, tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Norway. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

  • Harga Pris

  • Nasihat Råd

  • Hujan Regn

  • Jawapan Svare

  • Tempat Sted