+5 Perkataan Marathi setiap hari

Perkataan di Marathi dengan terjemahan dan pengucapan setiap hari. Pengisian kosa kata dan belajar Marathi dengan menghafal perkataan dan frasa yang rawak, tetapi menarik dan setiap hari di Marathi. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

Ya हो
ho
Separuh अर्धा
ardha
Menyanyi गाणे
gane
Tempat जागा
jaga
Doktor डॉक्टर
doctor