+5 perkataan dalam bahasa Georgia setiap hari

Perkataan dalam bahasa Georgia dengan terjemahan setiap hari. Pengisian kosa kata dan kajian bahasa Georgia dengan menghafal perkataan dan frasa rawak, tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Georgia. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

  • Basuh Დაბანა

  • Saintis Მეცნიერი

  • Di sini Აქ

  • Mendengar Მისმინე

  • Ikan Თევზი