+5 perkataan Indonesia setiap hari

Perkataan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan dan pengucapan setiap hari. Pengisian kosa kata dan kajian bahasa Indonesia dengan menghafal perkataan dan frasa yang rawak, tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Indonesia. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

Peta Peta
Road Jalan
Umur Umur
Planet Planet
Cincin Cincin