+5 Perkataan Hungary setiap hari

Perkataan Hungaria dengan terjemahan dan pengucapan setiap hari. Memperluas perbendaharaan kata anda dan mempelajari bahasa Hungary dengan menghafal perkataan dan frasa rawak, tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Hungary. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

Asap Füst
Monyet Majom
Mata Szem
Perdagangan Kereskedelem
Telur Tojás