+5 perkataan Perancis setiap hari

Perkataan Perancis dengan terjemahan dan pengucapan setiap hari. Pengisian kosa kata dan belajar bahasa Perancis dengan menghafal perkataan dan frasa rawak, tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Perancis. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

  • Lelaki Homme

  • Kedai Boutique

  • Petroleum Pétrole

  • Ayah Papa

  • Perkhidmatan Service