+5 Perkataan Finland setiap hari

Kata-kata Finland dengan terjemahan dan pengucapan setiap hari. Pengisian kosa kata dan pembelajaran bahasa Finland dengan menghafal perkataan dan frasa yang rawak, tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Finland. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

  • Lebih banyak Enemmän

  • Bola Pallo

  • Lembu Lehmä

  • Kotak Laatikko

  • Ketenangan Rauhallisuus