+5 perkataan dalam bahasa Inggeris setiap hari

Perkataan dalam Bahasa Inggeris dengan terjemahan dan pengucapan setiap hari. Pengisian kosa kata dan belajar bahasa Inggeris dengan menghafal perkataan dan frasa yang rawak, tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Inggeris. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

Berat Heavy
ˈhɛvi
Saintis Scientist
ˈsaɪəntɪst
Askar Soldier
ˈsoʊlʤər
Dinding Wall
wɔl
Penghasilan semula Retribution
ˌrɛtrəˈbjuʃən