+5 perkataan Jerman setiap hari

Perkataan dalam bahasa Jerman dengan terjemahan dan pengucapan setiap hari. Pengisian kosa kata dan pembelajaran bahasa Jerman dengan menghafal perkataan dan frasa rawak, tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Jerman. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

Meninggalkan Blätter
Liar Wild
Jenaka Witz
Sampingan Seite
Masa lalu Vergangenheit