+5 perkataan Jerman setiap hari

Perkataan dalam bahasa Jerman dengan terjemahan dan pengucapan setiap hari. Pengisian kosa kata dan pembelajaran bahasa Jerman dengan menghafal perkataan dan frasa rawak, tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Jerman. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

  • Kerja Arbeit

  • Lake See

  • Rajah Abbildung

  • Palm Palm

  • Lazat Köstliche