+5 perkataan Denmark setiap hari

Perkataan Denmark dengan terjemahan dan pengucapan setiap hari. Pengisian kosa kata dan belajar bahasa Denmark dengan menghafal perkataan dan frasa yang rawak, tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Denmark. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

Burung wadah Ugle
Terbuka Åben
Socks Sokker
Nama Navn
Kemungkinan Mulighed