+5 perkataan Denmark setiap hari

Perkataan Denmark dengan terjemahan dan pengucapan setiap hari. Pengisian kosa kata dan belajar bahasa Denmark dengan menghafal perkataan dan frasa yang rawak, tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Denmark. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

  • Awan Sky

  • Letupan Eksplosion

  • Bahaya Fare

  • Sains Videnskab

  • Rehat Hvile