+5 perkataan dalam bahasa Bengali setiap hari

Perkataan Bengali dengan terjemahan setiap hari. Pengisian kosa kata dan belajar bahasa Bengali dengan menghafal perkataan dan frasa rawak, tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Bengali. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

  • Mesti অবশ্যই

  • Harga দাম

  • Maafkan saya আমাকে ক্ষমা করো

  • Bandar শহর

  • Stink দুর্গন্ধ