+5 perkataan Arab setiap hari

Perkataan Arab dengan terjemahan dan pengucapan setiap hari. Pengisian kosa kata dan pembelajaran bahasa Arab dengan menghafal perkataan dan frasa yang rawak, tetapi menarik dan setiap hari dalam bahasa Arab. Cuba hafal semuanya! Dan esok datang untuk yang baru.

 • Fikir فكر

  fikr

 • Sofa صفة

  safa

 • Blue أزرق

  azraq

 • Mati ميت

  mette

 • Kos كلف

  clave