दररोज +5 चिनी शब्द

दररोज अनुवाद आणि उच्चारण असलेले चिनी शब्द. शब्दसंग्रह पुन्हा भरुन आणि यादृच्छिक, परंतु मनोरंजक आणि दररोजचे शब्द आणि चिनी शब्दसमूह लक्षात ठेवून चीनी भाषा शिकणे. त्या सर्वांचे स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा! आणि उद्या नवीनसाठी या.

 • धुणे

 • उघडणे 打开

  dǎ kāi

 • शाळा 学校

  xué xiào

 • खरोखर

  zhēn

 • मासा