दररोज +5 तुर्की शब्द

दररोज अनुवाद आणि उच्चारण असलेले तुर्की शब्द. शब्दसंग्रह पुन्हा भरणे आणि यादृच्छिक लक्षात ठेवून तुर्की भाषेचा अभ्यास करणे, परंतु तुर्कीमधील मनोरंजक आणि दररोजचे शब्द आणि वाक्ये. त्या सर्वांचे स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा! आणि उद्या नवीनसाठी या.

  • शांतता Huzur

  • एकटेपणा Yalnızlık

  • खरोखर Gerçekten

  • येथे Burada, burada.

  • वापरणे Kullanmak