दररोज फिलिपिनो शब्द

दररोज भाषांतर सह फिलिपिनो शब्द. आपल्या शब्दसंग्रह विस्तृत करणे आणि यादृच्छिक, परंतु फिलिपिनो भाषेमधील मनोरंजक आणि दररोजचे शब्द आणि वाक्ये लक्षात ठेवून फिलिपिनो भाषा शिकणे. त्या सर्वांचे स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा! आणि उद्या नवीनसाठी या.

  • घोडा Kabayo

  • थंड Malamig

  • कडे Singsing

  • जहाज Barko

  • अरिष्ट Catastrophe