दररोज +5 स्वीडिश शब्द

दररोज अनुवाद आणि उच्चारांसह स्वीडिश शब्द. आपली शब्दसंग्रह विस्तृत करा आणि यादृच्छिक, परंतु रोचक आणि दररोज शब्द आणि स्वीडिशमधील वाक्ये लक्षात ठेवून स्वीडिश भाषा शिका. त्या सर्वांचे स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा! आणि उद्या नवीनसाठी या.

  • कडे Ring

  • डुक्कर Gris

  • मध Honung

  • भाऊ Bror

  • रुचकर Läcker