दररोज +5 स्लोव्हाक शब्द

स्लोवाकमधील शब्द दररोज अनुवाद आणि उच्चारण सह. शब्दसंग्रह पुन्हा भरणे आणि यादृच्छिक लक्षात ठेवून स्लोव्हाक भाषा शिकणे, परंतु स्लोव्हाक भाषेतील स्वारस्यपूर्ण आणि दररोजचे शब्द आणि वाक्ये. त्या सर्वांचे स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा! आणि उद्या नवीनसाठी या.

  • भय Strach

  • माकड Opica

  • वजा Menej

  • जहाज Loď

  • फॅशन Móda