दररोज +5 पोर्तुगीज शब्द

दररोज अनुवाद आणि उच्चारांसह पोर्तुगीज शब्द. आपली शब्दसंग्रह विस्तृत करा आणि पोर्तुगीजमधील यादृच्छिक परंतु रोचक आणि दररोज शब्द आणि वाक्ये लक्षात ठेवून पोर्तुगीज जाणून घ्या. त्या सर्वांचे स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा! आणि उद्या नवीनसाठी या.

  • प्राणी Animal

  • आकार Tamanho

  • डुक्कर Porco

  • घोडा Cavalo

  • शक्यता Possibilidade