दररोज पोलिशमध्ये +5 शब्द

दररोज भाषांतर आणि उच्चारण असलेल्या पोलिश शब्द. शब्दसंग्रह पुन्हा भरणे आणि यादृच्छिक लक्षात ठेवून पोलिश भाषेचे शिक्षण घेणे, परंतु पोलिश भाषेतील स्वारस्यपूर्ण आणि दररोजचे शब्द आणि वाक्ये. त्या सर्वांचे स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा! आणि उद्या नवीनसाठी या.

  • पुरणे Ostatni

  • विज्ञान Nauka

  • महत्त्वाचे म्हणजे Ważniejsze

  • लाल Czerwony

  • हॉटेल Hotel