दररोज +5 डच शब्द

दररोज अनुवाद आणि उच्चार सह डच शब्द. डच भाषेमध्ये आपल्या शब्दसंग्रह विस्तृत करणे आणि यादृच्छिक, परंतु स्वारस्यपूर्ण आणि दररोजचे शब्द आणि वाक्ये लक्षात ठेवून डच भाषा शिकणे. त्या सर्वांचे स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा! आणि उद्या नवीनसाठी या.

  • काळा Zwart

  • बोट Vinger

  • चाक Wiel

  • सायकल Fiets

  • पोहणे Zwemmen