दररोज +5 नेपाळी शब्द

दररोज अनुवाद सह नेपाळी शब्द. शब्दसंग्रह पुन्हा भरा आणि यादृच्छिक, परंतु रूचिपूर्ण आणि दररोज शब्द आणि नेपाळी भाषेतील वाक्ये लक्षात ठेवून नेपाळी भाषेचा अभ्यास. त्या सर्वांचे स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा! आणि उद्या नवीनसाठी या.

  • कार्य कार्य

  • मधला बिच

  • पूल पुलCity name ("अ॰ क

  • सौंदर्य सौन्दर्य

  • नाम नाम