दररोज +5 मलय शब्द

दररोज अनुवाद आणि उच्चारण असलेले मलय शब्द. शब्दसंग्रह पुन्हा भरुन आणि यादृच्छिक, परंतु मजेदार आणि रोजचे शब्द आणि मलय मधील वाक्ये लक्षात ठेवून मलय भाषेचा अभ्यास. त्या सर्वांचे स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा! आणि उद्या नवीनसाठी या.

  • वीज Kilat

  • रंग Warna

  • उघडणे Terbuka

  • आत्ताच Secepat mungkin

  • बॉक्स Kotak