लॅटिनियन मध्ये दररोज +5 शब्द

दररोज अनुवाद आणि उच्चारण सह लॅटिनियन शब्द. शब्दसंग्रह पुन्हा भरुन आणि यादृच्छिक, परंतु रूचिकर आणि रोजचे शब्द आणि लॅटिनियन भाषेमधील वाक्ये लक्षात ठेवून लॅटिनियन भाषा शिकणे. त्या सर्वांचे स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा! आणि उद्या नवीनसाठी या.

  • मिरी Pipars

  • चेंडू Bumba

  • हसणे Smaids

  • करमणूक Izklaide

  • थांबणे Pagaidiet