दररोज +5 इटालियन शब्द

दररोज अनुवाद आणि उच्चारण सह इटालियन शब्द. शब्दसंग्रह पुन्हा भरणे आणि यादृच्छिक लक्षात ठेवून इटालियन भाषा शिकणे, परंतु रोचक आणि दररोजचे शब्द आणि इटालियनमधील वाक्ये. त्या सर्वांचे स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा! आणि उद्या नवीनसाठी या.

  • काढणे Togliere

  • तेजस्वी Brillante

  • हुशार Intelligente

  • दैव Destino

  • डोळा Occhio