दररोज +5 हंगेरियन शब्द

दररोज अनुवाद आणि उच्चारण असलेले हंगेरियन शब्द. आपली शब्दसंग्रह विस्तृत करणे आणि यादृच्छिक लक्षात ठेवून हंगेरियन भाषा शिकणे, परंतु हंगेरीमधील मनोरंजक आणि दररोज शब्द आणि वाक्ये. त्या सर्वांचे स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा! आणि उद्या नवीनसाठी या.

  • डाव Játék

  • साबण Szappan

  • पूल Híd

  • आठवणी Emlékek

  • दैव Sors