दररोज +5 फ्रेंच शब्द

दररोज अनुवाद आणि उच्चारण सह फ्रेंच शब्द. शब्दसंग्रह पुन्हा भरा आणि यादृच्छिक लक्षात ठेवून फ्रेंच शिकणे, परंतु फ्रेंचमधील मनोरंजक आणि दररोजचे शब्द आणि वाक्ये. त्या सर्वांचे स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा! आणि उद्या नवीनसाठी या.

  • नाणे Pièce

  • पूर्व Est

  • वेडा Fou

  • चहा Thé

  • पोषाख Vêtement