दररोज इंग्रजीमध्ये +5 शब्द

दररोज इंग्रजीमध्ये भाषांतर आणि उच्चारण सह शब्द. शब्दसंग्रह पुन्हा भरणे आणि यादृच्छिक लक्षात ठेवून इंग्रजी शिकणे, परंतु इंग्रजीतील मनोरंजक आणि दररोजचे शब्द आणि वाक्ये. त्या सर्वांचे स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा! आणि उद्या नवीनसाठी या.

 • नशीब Luck

  lʌk

 • डुक्कर Pig

  pɪg

 • शुभ प्रभात Good morning

  gʊd ˈmɔrnɪŋ

 • अंडे Egg

  ɛg

 • आवश्यक आहे Must

  mʌst