+5 სიტყვა ინგლისურ ენაზე ყოველდღე

სიტყვები ინგლისურად ყოველდღე, თარგმანით და გამოთქმით. ლექსიკის შევსება და ინგლისური ენის შესწავლა ინგლისურ ენაზე შემთხვევითი, მაგრამ საინტერესო და ყოველდღიური სიტყვებისა და ფრაზების დამახსოვრებით. შეეცადეთ დაიმახსოვროთ ისინი ყველა! ხვალ მოდი ახლისთვის.

Წვიმა Rain
reɪn
Ელვა Lightning
ˈlaɪtnɪŋ
Აქ In here
ɪn hir
Ანგარიშსწორება Retribution
ˌrɛtrəˈbjuʃən
Შავი Black
blæk