+5 სიტყვა ყოველდღე

ისწავლეთ სიტყვები ყოველდღე და გააფართოვეთ თქვენი ლექსიკა.

აირჩიეთ ენა, რომლის სწავლაც გსურთ