+5 מילים סיניות בכל יום

מילים סיניות עם תרגום והגייה כל יום. חידוש אוצר המילים ולמידת השפה הסינית על ידי שינון מילים וביטויים אקראיים, אך מעניינים ויומיומיים בסינית. נסו לשנן את כולם! ומחר בוא לחדשים.

דבש 蜂蜜
fēng mì
שאלה 问题
wèn tí
משקל 重量
zhòng liàng
טעים 美味
měi wèi
השמש 太阳
tài yáng